การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ
(เว็บไซต์ในงานธุรกิจ)

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐาน และการทำงานของบริการเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ต (World Wide Web) การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Dynamic  ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปหรือพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมอื่นๆ  การติดตั้งการบำรุงรักษาระบบ  และจัดทำคู่มือ กรณีศึกษา