โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
(โครงสร้างข้อมูล)

   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล ลักษณะโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น ตัวแปรชุด การจัดการข้อมูลภายในโครงสร้าง  Array, Stack, Queue และ Linked-list เรียนรู้การทำงานและการจัการข้อมูลภายในโครงสร้าง  Tree และกราฟ และเทคนิคการเก็บข้อมูลด้วยอุปกรณ์ภายนอก หลักการและการปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลบนส่วนประกอบของแฟ้มข้อมูล ประกอบด้วย ระเบียน บล็อก แฟ้มโครงสร้างข้อมูลที่จำเป็นในการจัดระบบแฟ้มข้อมูลแบบต่างๆ การเรียงลำดับ แบบไบนารี และการค้นหา การสร้างและการจัดการแฟ้มข้อมูล โดยการเข้าถึงแบบลำดับ แบบใช้ดัชนีและแบบแฮช (Hashing) ตลอดจนความผสมผสานวิธีการต่างๆ รวมถึงประยุกต์ใช้งานเข้าด้วยกันเพื่อความเหมาะสมกับงาน